Pertanian & Perkebunan

NO. URAIAN  TAHUN KETERANGAN
2016 2017 2018 2019
1 Panjang Jalan Pertanian Dibangun (Meter)
Kec. Lotu 930 1919 1197 1122
Kec. Sawo 313 558 426,5 177
Kec. Tuhemberua 640,5 856 488,5 309
Kec. Sitolu Ori 410,5 308 308 669
Kec. Namohalu Esiwa 756 980 482 124
Kec. Alasa Talumuzoi 303 265 360,5 346
Kec. Alasa 135 263 947 640
Kec. Tugala Oyo 96 300 384 177
Kec. Afulu 781 430 339
Kec. Lahewa 0 630 332 167
Kec. Lahewa Timur 451 1657 0 108
2 Jumlah Kelompok Tani
Kec. Lotu 68 76 85 81
Kec. Sawo 58 84 90 91
Kec. Tuhemberua 68 70 77 74
Kec. Sitolu Ori 38 45 45 26
Kec. Namohalu Esiwa 56 62 119 119
Kec. Alasa Talumuzoi 31 42 56 57
Kec. Alasa 60 59 150 160
Kec. Tugala Oyo 43 64 39 48
Kec. Afulu 32 45 50 53
Kec. Lahewa 42 64 75 92
Kec. Lahewa Timur 49 74 79 80
3 Jumlah Kelompok Tani Diberikan Bantuan Alat/Sarana Lainnya
Kec. Lotu 11 11 7
Kec. Sawo 6 12 3
Kec. Tuhemberua 7 10 11
Kec. Sitolu Ori 9 4 1
Kec. Namohalu Esiwa 1 7 6
Kec. Alasa Talumuzoi 2 5 1
Kec. Alasa 7 11 2
Kec. Tugala Oyo 8 6 0
Kec. Afulu 1 13 6
Kec. Lahewa 3 2 3
Kec. Lahewa Timur 2 4 3
57 85 43
4 Jumlah Balai Penyuluh Pertanian Dibangun
Kec. Tuhemberua 1
Kec. Namohalu Esiwa 1
Kec. Alasa Talumuzoi 1
Kec. Tugala Oyo 1
Kec. Afulu 1
Kec. Lahewa Timur 1
5 Luas Cetak Sawah Tidak ada Di Nias Utara
6 Jumlah Produksi Padi (Ton)
Kec. Lotu      4.975      5.528      9.852   6.511,5 Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019
Kec. Sawo      1.364      1.515      2.714   2.784,4
Kec. Tuhemberua      3.601      4.001      4.342   3.676,5
Kec. Sitolu Ori      2.050      2.277      2.104   2.382,5
Kec. Namohalu Esiwa      3.937      4.374      3.000   5.121,0
Kec. Alasa Talumuzoi         872         968      1.700   1.327,5
Kec. Alasa      5.412      6.012      3.936   2.871,0
Kec. Tugala Oyo      1.312      1.458      2.036   1.849,5
Kec. Afulu      1.191      1.323      3.909   3.672,0
Kec. Lahewa Timur      1.282      1.424         536   1.111,5
7 Jumlah Produksi Tanaman Palawija/Kecamatan/Jenis (Ton)
a Jumlah Produksi Jagung (Ton)
Kec. Lotu           45           56         342 819 Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019
Kec. Sawo           27           29           36 108
Kec. Tuhemberua         120         211         248 414
Kec. Sitolu Ori           28           32           99 351
Kec. Namohalu Esiwa         315         378         918 760,5
Kec. Alasa Talumuzoi         180         221         243 285,75
Kec. Alasa           72         189         180 135
Kec. Tugala Oyo         274         301         387 256,5
Kec. Afulu         122         135         203 409,5
Kec. Lahewa         189         189 437 144
Kec. Lahewa Timur         112         121         162 301,5
b Jumlah Produksi Kedelai (Ton)
Kec. Lotu  –           –           60
Kec. Sitolu Ori  –            6           30
Kec. Lahewa  –           –           48 30
Kec. Lahewa Timur  –           –           27
c Jumlah Produksi Kacang Tanah (Ton)
Kec. Sitolu Ori          0,7          0,8           –
Kec. Alasa        18,7           23           14 16,8
Kec. Tugala Oyo          0,2          0,2           –
Kec. Afulu          3,2            4           20
Kec. Lahewa          2,2          2,4           10 3,2
Kec. Lahewa Timur        11,2           15           15 14,4
d Jumlah Produksi Ubi Kayu/Singkong (Ton)
Kec. Lotu         160         160 1984,5 2,646
Kec. Sawo         140         160 94,5 32
Kec. Tuhemberua         600         720 399 105
Kec. Sitolu Ori         320         360 231 84
Kec. Namohalu Esiwa           –           – 42
Kec. Alasa Talumuzoi         320         400 336 252
Kec. Alasa         540         680 567 630
Kec. Tugala Oyo           60           80 252
Kec. Afulu         100         120 630
Kec. Lahewa 105
Kec. Lahewa Timur         200      2.360 1785 1113
e Jumlah Produksi Kacang Hijau (Ton)
Kec. Lahewa           –           –        15,5  –
Kec. Lahewa Timur           –            6            6            8
f Jumlah Produksi Talas (Ton)
Kec. Sitolu Ori        12,0           14           18 10,5
Kec. Tugala Oyo          5,2          5,3            7
Kec. Afulu        15,7        17,5           21 52,5
Kec. Lahewa        24,5           28           35 7
8 Jumlah Produksi Sayuran/Kecamatan/Jenis (Ton)
a Jumlah Produksi Bawang Daun (Ton)
Kec. Sitolu Ori           –           –          0,7 5,6 Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019
Kec. Afulu           –          2,1           –
Kec. Lahewa           –           –        15,4 8,4
Kec. Lahewa Timur           –           –          2,8 2,8
b Jumlah Produksi Kacang Panjang (Ton)
Kec. Lotu          0,7          0,8            6 4,5
Kec. Sawo 0,75
Kec. Tuhemberua          1,5           –          4,5 4,5
Kec. Sitolu Ori          1,5          1,5           21 17,25
Kec. Namohalu Esiwa          0,8          1,5            5 0
Kec. Alasa Talumuzoi          0,7          0,8            2 4,125
Kec. Alasa 4,5
Kec. Tugala Oyo 0
Kec. Afulu          1,6            3           – 2,625
Kec. Lahewa            1          1,5           36 15
Kec. Lahewa Timur            8           12        34,5 16,5
c Jumlah Produksi Cabai Besar (Ton)
Kec. Lotu          2,5          3,3           24 3,75
Kec. Sawo            8          8,1            9 6
Kec. Tuhemberua          8,2          8,8           10 2,5
Kec. Sitolu Ori        67,4        72,5           68 18,75
Kec. Namohalu Esiwa          2,5          2,5           18 5
Kec. Alasa Talumuzoi            2          1,9            3 6,8
Kec. Alasa          3,3          5,2           – 10
Kec. Tugala Oyo           16           –           21 0
Kec. Afulu          4,5            5           – 3,12
Kec. Lahewa            8           10           70 5
Kec. Lahewa Timur           35        42,5           58 275
d Jumlah Produksi Cabai Rawit (Ton)
Kec. Sawo          5,5            6            7 4,3
Kec. Tuhemberua          0,9            1            8 2
Kec. Sitolu Ori           18           24           28 14
Kec. Namohalu Esiwa            4          4,1            6 4
Kec. Alasa Talumuzoi          0,5          0,6            1 4,5
Kec. Alasa          5,5            8           – 4
Kec. Tugala Oyo           10           12           16
Kec. Afulu          3,8            4           – 2
Kec. Lahewa           11           12           40 4
Kec. Lahewa Timur           30           38           50 22
e Jumlah Produksi Terung (Ton)
Kec. Tuhemberua            5           –        12,5 2,5
Kec. Alasa Talumuzoi          1,2          1,3           – 5
Kec. Afulu          1,9            3           – 1,875
Kec. Lahewa          1,3          1,3        57,5 15
Kec. Lahewa Timur           10        12,5           75 20
f Jumlah Produksi Mentimun (Ton)
Kec. Lotu          6,3           –          7,5 2,5
Kec. Sitolu Ori           10           –        12,5 5
Kec. Alasa Talumuzoi          2,5           –          3,8 0,625
Kec. Afulu          2,4          2,5           – 1,25
Kec. Lahewa           25           –           60 5
Kec. Lahewa Timur        12,5        22,5        77,5 32,5
g Jumlah Produksi Kangkung (Ton)
Kec. Lotu          5,5           –            9 8
Kec. Tuhemberua            4           –            6 1
Kec. Sitolu Ori          0,8           –            1 3
Kec. Alasa Talumuzoi          0,4           –          0,5 1
Kec. Afulu          1,5            2           – 0,8
Kec. Lahewa            5           –           35 13
Kec. Lahewa Timur            2            2           17 7
h Jumlah Produksi Bayam (Ton)
Kec. Lotu            6           –        13,5 12
Kec. Sitolu Ori            3           –            6 5,25
Kec. Lahewa           15           –        61,5 19,5
Kec. Lahewa Timur            6          7,5        13,5 6
9 Jumlah Produksi Buah-Buahan/Kecamatan/Jenis (Kwintal)
a Jumlah Produksi Mangga (Kw)
Kec. Lotu 11,6 12,45 18,56 18,2 Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019
Kec. Sawo 13 14,9 24 26
Kec. Tuhemberua 8,4 8,76 14,35 17,2
Kec. Sitolu Ori 15,6 16 21 27
Kec. Namohalu Esiwa 0,8 0,95 0,86 1
Kec. Alasa Talumuzoi 1,2 1,43 2,34 4
Kec. Tugala Oyo 0,6 0,67 1,35 1,6
Kec. Lahewa Timur 1,8 1,89 3,2 5
b Jumlah Produksi Jeruk (Kw)
Kec. Lotu 8,7 9,8 14 19
Kec. Sawo 17,25 21 23,2 25
Kec. Sitolu Ori 18 18,9 24,5 27,5
Kec. Namohalu Esiwa 17,25 18,45 28,75 29,8
Kec. Tugala Oyo 6 6,45 9,85 12
Kec. Lahewa Timur 0,75 0,78 0,89 1,05
c Jumlah Produksi Durian (Kw)
Kec. Lotu 207 213 199 210
Kec. Sawo 162 170 155 159,5
Kec. Tuhemberua 270 280 265 244,8
Kec. Sitolu Ori 279 315 390 258,9
Kec. Namohalu Esiwa 288 319 285 70
Kec. Alasa Talumuzoi 225 234,67 213 180
Kec. Alasa 239,4 243 253 234,5
Kec. Tugala Oyo 90 96 110 134,5
Kec. Afulu 86,4 90 93,5 92,5
Kec. Lahewa 81 87 88 84,5
Kec. Lahewa Timur 149,4 157 158,5 155
d Jumlah Produksi Jambu (Kw)
Kec. Lotu 12,75 13,42 21,1 29,25
Kec. Sawo 9 9,85 11,5 12,5
Kec. Tuhemberua 9,15 9,6 10 11,4
Kec. Sitolu Ori 7,5 7,8 8,5 9,5
Kec. Namohalu Esiwa 3,75 4,56 1,15 4,5
Kec. Alasa Talumuzoi 6,75 7,5 6,5 7,65
Kec. Alasa 11,25 12 12,15 13,25
Kec. Tugala Oyo 1,5 2,43 6,43 8,75
Kec. Afulu 6 6,5 7 7,5
Kec. Lahewa 3 3,56 4 4,67
Kec. Lahewa Timur 11,25 12,4 14,8 16,6
e Jumlah Produksi Duku (Kw)
Kec. Lotu 11,25 13 13,68 15
Kec. Sawo 13,3 14,5 15,6 16,52
Kec. Sitolu Ori 22,75 24,6 34,2 45,5
Kec. Namohalu Esiwa 21,7 23,4 22,4 25
Kec. Alasa Talumuzoi 5,25 6,54 9,8 15
Kec. Tugala Oyo 15,05 16,5 21,3 24
Kec. Lahewa 12,25 13 15,7 16,3
Kec. Lahewa Timur 8,75 10,09 16,57 17,5
f Jumlah Produksi Rambutan (Kw)
Kec. Lotu 7 8,75 15,8 14
Kec. Sawo 7 8,76 14,5 15
Kec. Tuhemberua 4,9 5,4 6,2 4,5
Kec. Sitolu Ori 1,75 2,57 3,4 2,5
Kec. Namohalu Esiwa 5,25 6,75 9,86 8,5
Kec. Alasa Talumuzoi 1,05 7,32 8,35 7,5
Kec. Tugala Oyo 7 8,75 12,5 13,5
Kec. Lahewa Timur 2,8 3,45 3,8 3,4
g Jumlah Produksi Pisang (Ton)
Kec. Lotu      1.225      1.361      1.512 1578
Kec. Sawo           48           53           59 56
Kec. Tuhemberua           45           50           55 53
Kec. Sitolu Ori         165         184         204 201
Kec. Namohalu Esiwa         972      1.080      1.200 1100
Kec. Alasa Talumuzoi         105         117         130 132
Kec. Alasa         583         648         720 715
Kec. Tugala Oyo           49           54           60 55
Kec. Afulu         527         585         650 640
Kec. Lahewa         968      1.078      1.200 980
Kec. Lahewa Timur         813         904      1.004 987
h Jumlah Produksi Pepaya (Kw)
Kec. Lotu 75 87,5 94 108
Kec. Namohalu Esiwa 0,45 0,56 1,24 3
Kec. Alasa Talumuzoi 33 34,2 42,67 52,5
Kec. Tugala Oyo 2,1 2,36 5,3 5,2
Kec. Lahewa Timur 7,95 8,56 14,57 16,5
i Jumlah Produksi Manggis (Kw)
Kec. Lotu 13,5 14,57 23,5 26,8
Kec. Namohalu Esiwa 9 9,78 11 16
Kec. Alasa Talumuzoi 8,7 9,85 9,87 13,8
Kec. Tugala Oyo 2,7 3,45 3,65 5,6
Kec. Lahewa Timur 2,1 2,34 7,2 9,2
10 Luas Lahan Perkebunan/Kecamatan/Jenis (Ha)
a Luas Lahan Perkebunan Kelapa (Ha)
Kec. Lotu           17           17           11           11
Kec. Sawo         131         131      58,25      58,25
Kec. Tuhemberua         435         435         232         232
Kec. Sitolu Ori           23           23           12           12
Kec. Namohalu Esiwa         539         539           15           15
Kec. Alasa Talumuzoi           24           24           24           24
Kec. Alasa           30           30           30           30
Kec. Tugala Oyo           22           22           22           22
Kec. Afulu      1.608      1.608         260         260
Kec. Lahewa      2.173      2.173      4.571      4.571
Kec. Lahewa Timur           23           23           18           18
b Luas Lahan Perkebunan Karet (Ha)
Kec. Lotu      3.230      3.230      3.935      3.935
Kec. Sawo      1.527      1.527      3.490      3.490
Kec. Tuhemberua      2.417      2.417      1.952      1.952
Kec. Sitolu Ori      3.469      3.469      1.753      1.753
Kec. Namohalu Esiwa      4.510      4.510      4.547      4.547
Kec. Alasa Talumuzoi      3.912      3.912      3.159      3.159
Kec. Alasa      5.952      5.952      5.968      5.968
Kec. Tugala Oyo      3.850      3.850      3.870      3.870
Kec. Afulu      1.920      1.920      1.932      1.932
Kec. Lahewa      1.879      1.879      1.895      1.895
Kec. Lahewa Timur      2.470      2.470      2.796      2.796
c Luas Lahan Perkebunan Kakao (Ha)
Kec. Lotu           47           47 31 31
Kec. Sawo           61           61 38 38
Kec. Tuhemberua           53           53 35 35
Kec. Sitolu Ori           36           36 28 28
Kec. Namohalu Esiwa           31           31 24 24
Kec. Alasa Talumuzoi           41           41 27 27
Kec. Alasa           49           49 36 36
Kec. Tugala Oyo           39           39 26 26
Kec. Afulu           29           29 22 22
Kec. Lahewa           40           40 33 33
Kec. Lahewa Timur           69           69 42 42
d Luas Lahan Perkebunan Cengkeh (Ha)
Kec. Lotu          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Sawo          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Tuhemberua          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Sitolu Ori          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Namohalu Esiwa          1,0          1,0 0,624 0,624
Kec. Alasa Talumuzoi          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Alasa          1,0          1,0 0,624 0,624
Kec. Tugala Oyo          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Afulu          0,5          0,5 3,12 3,12
Kec. Lahewa          1,0          1,0 3,74 3,74
Kec. Lahewa Timur          1,0          1,0 1,248 1,248
11 Produksi Perkebunan/Kecamatan/Jenis (Ton)
a Produksi Perkebunan Kelapa (Ton)
Kec. Lotu         472         472         507         507 Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019
Kec. Sawo         675         675      2.470      2.470
Kec. Tuhemberua      1.064      1.064      3.532      3.532
Kec. Sitolu Ori      1.044      1.044         619         619
Kec. Namohalu Esiwa      4.317      4.317         768         768
Kec. Alasa Talumuzoi         920         920      1.228      1.228
Kec. Alasa      1.274      1.274      1.536      1.536
Kec. Tugala Oyo         849         849      1.013      1.013
Kec. Afulu    12.166    12.166      8.900      8.900
Kec. Lahewa    16.500    16.500    11.491    11.491
Kec. Lahewa Timur         401         401         829         829
b Produksi Perkebunan Karet (Ton)
Kec. Lotu      4.197      4.197      4.531      4.531
Kec. Sawo      1.850      1.850      1.997      1.997
Kec. Tuhemberua      2.130      2.130      2.299      2.299
Kec. Sitolu Ori      4.222      4.222      4.558      4.558
Kec. Namohalu Esiwa      5.802      5.802      6.263      6.263
Kec. Alasa Talumuzoi      6.164      6.164      6.654      6.654
Kec. Alasa      7.219      7.219      7.793      7.793
Kec. Tugala Oyo      4.363      4.363      4.710      4.710
Kec. Afulu      1.911      1.911      2.063      2.063
Kec. Lahewa      2.299      2.299      2.482      2.482
Kec. Lahewa Timur      3.704      3.704      3.998      3.998
c Produksi Perkebunan Kakao (Ton)
Kec. Lotu           18           18 21,48 21,48
Kec. Sawo           30           30 26,33 26,33
Kec. Tuhemberua           16           16 24,26 24,26
Kec. Sitolu Ori           11           11 19,60 19,60
Kec. Namohalu Esiwa           13           13 16,63 16,63
Kec. Alasa Talumuzoi           16           16 18,71 18,71
Kec. Alasa           18           18 24,95 24,95
Kec. Tugala Oyo           17           17 18,02 18,02
Kec. Afulu           13           13 15,25 15,25
Kec. Lahewa           24           24 22,87 22,87
Kec. Lahewa Timur           29           29 29,11 29,11
d Produksi Perkebunan Cengkeh (Ton)
Kec. Lotu          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Sawo          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Tuhemberua          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Sitolu Ori          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Namohalu Esiwa          1,0          1,0 0,624 0,624
Kec. Alasa Talumuzoi          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Alasa          1,0          1,0 0,624 0,624
Kec. Tugala Oyo          0,5          0,5 0,624 0,624
Kec. Afulu          0,5          0,5 3,12 3,12
Kec. Lahewa          1,0          1,0 3,74 3,74
Kec. Lahewa Timur          1,0          1,0 1,248 1,248

Download filenya disini.

Sumber : Dinas Ketapang Tani Kab. Nias Utara (Oktober 2019)