Kesbangpol

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DAFTAR PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO. NAMA NIP JABATAN
1. ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
Pembina Tk.I
19660620 198811 1 001 Kepala Badan
2. SUARI GEA, S.Pd.SD

Pembina

19700318 199401 1 001 Kabid Kesatuan Bangsa
3. MASWAN HAREFA, SE

Penata TK.I

19711127 200112  1 002 Kabid Ketahanan Ekonomi
4. ABIDONEGO  WARUWU, A.Md

Penata

19751115 200212 1 006 Kabid BPDN
5. ERLIUS HULU, SH

Penata TK. I

19720709 200605 1 001 Kasubbag Umum & Kepegawaian
6. SYUKURMAN ZEGA, S.Pd., MM

Penata

19820416 201101 1 007 Kasubbid Kapasitas Aparatur Kesbangpol Bidang Ketahanan Ekonomi
7. ANUGRAH F. ZENDRATO, S.E

Penata Muda TK.I

19791111 201001 1 022 Kasubbid Pembinaan Organisasi dan LSM Bidang BPDN
8. MEDROW P.L.SEMBIRING,S.Sos

Penata Muda TK.I

19850912 201403 1 002 Kasubbag Program
9. VICKY BERKAT ZEBUA, SH

Penata Muda TK.I

19890408 201403 1 002 Kasubbid Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan Bidang Kesbang
10. ASARI HULU

Penata Muda

19660525 198702 1 001 Plt. Kasubbag Keuangan
11. HAFAMATI DAELY,S.Sos

Penata Muda

19710604 201411 1 001 Plt. Kasubbid Pembinaan dan Pemantauan Ket. Ekonomi
12. DAMAI HIDAYAT PUTRA ZEGA

Pengatur Muda

19950715 201503 1 001 Staf

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, September 2018